پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی: پایان نامه های کارشناسی ارشد ، ایران داک ، دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دوستان ، مدیریت اجرایی mba ام بی ای ، پایان نامه های مدیریت بازرگانی

تنظیم پروپزال و فصول پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت منابع انسانی HR ، مدیریت ام بی ای MBA ، مدیریت EMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت سازمان ، مدیریت اجرایی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی  PM ، مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک (تفکر استراتژیک  ـ مدیریت استراتژِی) ، مدیریت دانش ،  مدیریت دانایی ، مدیریت نوآوری ، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت بانکداری ( بانکی ) ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بحران (به سرپرستی استاد دانشگاه) ، مدیریت تحول

* پیشنهاد موضوع پایان نامه های مدیریت                   

* تهیه پروپوزال و فصول پایان نامه

* تنظیم پرسشنامه پایان نامه ، استاندارد ؛ دارای روایی و پایایی

* رفع نقص پایان نامه های مدیریت ؛  ادیت پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت

 


 

تنظیم پروپزال و فصول پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت منابع انسانی HR ، مدیریت ام بی ای MBA ، مدیریت EMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت سازمان ، مدیریت اجرایی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی  PM ، مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک (تفکر استراتژیک  ـ مدیریت استراتژِی) ، مدیریت دانش ،  مدیریت دانایی ، مدیریت نوآوری ، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت بانکداری ( بانکی ) ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بحران (به سرپرستی استاد دانشگاه) ، مدیریت تحول

 

* پیشنهاد موضوع پایان نامه های مدیریت                   

 

* تهیه پروپوزال و فصول پایان نامه

* تنظیم پرسشنامه پایان نامه ، استاندارد ؛ دارای روایی و پایایی

 

* رفع نقص پایان نامه های مدیریت ؛  ادیت پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت